1 Petrus 1:5

1 Petrus 1:5 NBG51

die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel