1 Johannes 5:14

1 Johannes 5:14 NBG51

En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 5:14

Delen