1 Johannes 3:1-2

1 Johannes 3:1-2 NBG51

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

1 Johannes 3:1-2

Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Johannes 3:1-2