1 Korinthiërs 6:20

1 Korinthiërs 6:20 NBG51

Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Korinthiërs 6:20

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Korinthiërs 6:20