1 Korinthiërs 6:17

1 Korinthiërs 6:17 NBG51

Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen