1 Korinthiërs 4:7

1 Korinthiërs 4:7 NBG51

Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen hadt?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel