1 Korinthiërs 3:23

1 Korinthiërs 3:23 NBG51

doch gij zijt van Christus, en Christus is van God.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen