1 Korinthiërs 2:2

1 Korinthiërs 2:2 NBG51

Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen