1 Korinthiërs 15:21

1 Korinthiërs 15:21 NBG51

Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen