1 Korinthiërs 15:19

1 Korinthiërs 15:19 NBG51

Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel