1 Korinthiërs 1:31

1 Korinthiërs 1:31 NBG51

opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel