1 Petrus 5:13

1 Petrus 5:13 NBG51

U laat de medeuitverkorene te Babylon groeten, en mijn zoon Marcus.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen