1 Koningen 19:3

1 Koningen 19:3 NBG51

Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen