1 Koningen 19:2

1 Koningen 19:2 NBG51

zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen