1 Koningen 19:17

1 Koningen 19:17 NBG51

Wie dan aan het zwaard van Hazaël ontkomt, hem zal Jehu doden; en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen