1 Koningen 17:8

1 Koningen 17:8 NBG51

Toen kwam het woord des HEREN tot hem
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen