1 Koningen 17:4

1 Koningen 17:4 NBG51

Gij kunt uit de beek drinken, en Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen