1 Johannes 4:8

1 Johannes 4:8 NBG51

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen