1 Johannes 4:7

1 Johannes 4:7 NBG51

Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 4:7

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Johannes 4:7