1 Johannes 4:4

1 Johannes 4:4 NBG51

Gíj zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 4:4

Delen