1 Johannes 4:20

1 Johannes 4:20 NBG51

Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan (ook) God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 4:20

Delen