1 Johannes 4:17

1 Johannes 4:17 NBG51

Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen