1 Johannes 4:12

1 Johannes 4:12 NBG51

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen