1 Johannes 4:11

1 Johannes 4:11 NBG51

Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 4:11

Delen