1 Johannes 3:5

1 Johannes 3:5 NBG51

En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Johannes 3:5