1 Johannes 3:2

1 Johannes 3:2 NBG51

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Johannes 3:2