1 Johannes 3:18

1 Johannes 3:18 NBG51

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Johannes 3:18

Delen