1 Johannes 3:17

1 Johannes 3:17 NBG51

Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen