1 Johannes 3:11

1 Johannes 3:11 NBG51

Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met 1 Johannes 3:11