1 Korinthiërs 3:16

1 Korinthiërs 3:16 NBG51

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

1 Korinthiërs 3:16

Delen