Zacharia 13:8

Zacharia 13:8 HSV

Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven.
HSV: Herziene Statenvertaling
Deel