Romeinen 6:6

Romeinen 6:6 HSV

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen