Romeinen 5:2

Romeinen 5:2 HSV

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen