Psalm 21
HSV

Psalm 21

21
Danklied na de overwinning
1Een psalm van David, voor de koorleider.
2 HEERE, de koning verblijdt zich over Uw macht.
Hoezeer is hij verheugd over Uw heil!
3De wens van zijn hart hebt U hem gegeven;
het verzoek van zijn lippen hebt U hem niet onthouden. Sela
4Want U komt hem tegemoet met rijke zegeningen;
op zijn hoofd zet U een kroon van zuiver goud.
5Leven heeft hij van U verlangd en U hebt het hem gegeven,
lengte van dagen, eeuwig en altijd.
6Groot is zijn eer dankzij Uw heil,
met majesteit en glorie hebt U hem bekleed.
7Want U stelt hem voor eeuwig tot grote zegen,
U verheugt hem met blijdschap, met Uw aangezicht.
8Want de koning vertrouwt op de HEERE;
door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.
9Uw hand zal al Uw vijanden vinden,
Uw rechterhand zal hen die U haten, vinden.
10U zult hen als een vurige oven maken,
ten tijde dat U Uw aangezicht laat zien.
De HEERE zal hen in Zijn toorn verslinden,
het vuur zal hen verteren.
11U zult hun vrucht wegdoen van de aarde,
hun nageslacht onder de mensenkinderen.
12Want zij hebben kwaad tegen U beraamd;
zij hebben een listig plan bedacht,
maar zijn tot niets in staat.
13Want U zult hen tot een doelwit maken,
met Uw boog#21:13 Uw boog - Letterlijk: Uw pezen. zult U op hun gezicht richten.
14Verhef U, HEERE, in Uw macht;
dan zullen wij zingen en Uw macht met psalmen loven.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling