Psalm 20:6

Psalm 20:6 HSV

Wij zullen juichen over uw heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God. Moge de HEERE al uw verlangens vervullen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen