Obadja 1:21

Obadja 1:21 HSV

Verlossers zullen de berg Sion opgaan om het bergland van Ezau te oordelen, en het koningschap zal van de HEERE zijn.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen