Numeri 3:39

Numeri 3:39 HSV

Al degenen van de Levieten die geteld waren, die Mozes en Aäron, op bevel van de HEERE, ingedeeld naar hun geslachten telden, al wie mannelijk waren van één maand oud en daarboven, waren tweeëntwintigduizend.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen