Markus 8:34

Markus 8:34 HSV

En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Markus 8:34

Delen