Markus 8:15

Markus 8:15 HSV

En Hij gebood hun en zei: Kijk uit, pas op voor het zuurdeeg van de Farizeeën en voor het zuurdeeg van Herodes.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen