Markus 8:10

Markus 8:10 HSV

En toen Hij meteen in het schip gegaan was met Zijn discipelen, kwam Hij in de streken van Dalmanutha.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen