Micha 1
HSV

Micha 1

1
Opschrift
1Het woord van de HEERE dat kwam tot Micha uit Moreset, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, de koningen van Juda, en dat hij gezien heeft over Samaria en Jeruzalem.
Het oordeel over Samaria en Jeruzalem
2Luister, #Deut. 32:1; Jes. 1:2volken, allemaal!
Sla er acht op, aarde, met al wat u bevat!
En laat de Heere HEERE Getuige tegen u zijn,
de Heere, uit Zijn heilige tempel.
3Want zie, #Jes. 26:21de HEERE komt uit Zijn #Ps. 115:3woonplaats,
Hij daalt af en treedt op de #Deut. 32:13; 33:29hoogten van de aarde.
4De bergen smelten #Ps. 97:5; Amos 9:5onder Hem weg,
de dalen splijten
als was voor het vuur,
als water dat langs een helling vloeit.
5Dit alles is om de overtreding van Jakob
en om de zonden van het huis van Israël.
Wie is de overtreding van Jakob?
Is het niet Samaria?
En wie zijn de offerhoogten van Juda?
Is het niet Jeruzalem?
6Daarom maak Ik van Samaria een puinhoop in het veld,
een plek voor het planten van een wijngaard.
Ik stort haar stenen in het dal,
en haar fundamenten leg Ik bloot.
7En al haar beelden worden verbrijzeld,
en al haar hoerenloon wordt met vuur verbrand,
van al haar afgoden maak Ik een woestenij,
want met hoerenloon heeft zij ze bijeengebracht
en tot hoerenloon keren ze terug.
Klaaglied over het oordeel over Jeruzalem
8Hierover zal ik rouw bedrijven en weeklagen,
zal ik berooid en naakt mijn weg gaan,
zal ik huilen als de #Job 30:29jakhalzen,
en klaaglijk roepen als de struisvogels.
9Want zijn wond is ongeneeslijk,
want zij reikt tot aan Juda,
zij raakt tot aan de poort van mijn volk,
tot aan Jeruzalem!
10 # 2 Sam. 1:20 Maak het niet bekend in Gath,
ween niet zo jammerlijk,
# Jer. 6:26 wentel u in het stof
in Beth-le-Afra.#1:10 Beth-le-Afra betekent: huis van het stof.
11Trek voorbij, bewoonster van Safir,#1:11 Safir betekent: schoonheid.
in #Jes. 47:3schandelijke naaktheid.
De bewoonster van Zaänan gaat niet naar buiten,#1:11 gaat … naar buiten - Het Hebreeuwse woord voor naar buiten gaan klinkt als Zaänan.
rouw is in Beth-Haëzel;
Hij neemt Zijn steun van u weg.
12Ja, de bewoonster van Maroth#1:12 Maroth betekent: bitterheden.
is ziek vanwege het goede,
want #Amos 3:6kwaad is afgedaald van de HEERE
tot aan de poort van Jeruzalem.
13Span de snelle paarden voor de wagen,#1:13 Span … wagen - Letterlijk: Bind de wagen aan de trekpaarden.
bewoonster van Lachis.
Die is het begin van de zonde
voor de dochter van Sion,
want in u zijn de overtredingen
van Israël gevonden.
14Geef daarom afscheidsgeschenken
aan Moreset-Gath.
De huizen van Achzib blijken onbetrouwbaar#1:14 onbetrouwbaar - Het Hebreeuwse woord voor onbetrouwbaar klinkt als Achzib.
voor de koningen van Israël.
15Opnieuw breng Ik een bezetter#1:15 bezetter - Het Hebreeuwse woord voor bezetter klinkt als Maresa. over u,
bewoonster van Maresa.
Hij zal komen tot aan Adullam,
de luister van Israël.
16Scheer uw haar af, ja, scheer u kaal
vanwege uw kinderen, die u lief zijn;
maak u zo kaal als een gier,#1:16 maak u zo kaal als een gier - Letterlijk: verruim uw kaalheid als de gier.
want zij zijn bij u weggegaan in ballingschap.

Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017.


Meer informatie over Herziene Statenvertaling

Moedigt jou aan en daagt je uit om elke dag gemeenschap met God te zoeken.


YouVersion gebruikt cookies om je ervaring te personaliseren. Door onze website te gebruiken ga je akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons Privacybeleid.