Lukas 20:1

Lukas 20:1 HSV

Het gebeurde op een van die dagen, toen Hij in de tempel het volk onderwees en het Evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen