Jeremia 32:28

Jeremia 32:28 HSV

Daarom, zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga deze stad in de hand van de Chaldeeën en in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, geven en hij zal haar innemen.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen