Hebreeën 10:14

Hebreeën 10:14 HSV

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Hebreeën 10:14