Handelingen 17:8

Handelingen 17:8 HSV

En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad, die dit hoorden, in verwarring.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen