Handelingen 14:22

Handelingen 14:22 HSV

en zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen