Handelingen 12:6

Handelingen 12:6 HSV

Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen