Handelingen 12:19

Handelingen 12:19 HSV

En nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen