Handelingen 12:14

Handelingen 12:14 HSV

En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen