Handelingen 12:12

Handelingen 12:12 HSV

En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden.
HSV: Herziene Statenvertaling
Delen